NaszeRealizacje

 1. Wykonanie mapy do celów projektowych, podział działek pod inwestycje dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr K1429 Borek – Rudy Rysie z drogą wojewódzką nr 768 Jędrzejów – Brzesko” – zleceniodawca URZĄD GMINY w Borzęcinie
 2. Kompleksowa obsługa geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych p.n. : „Odnowa nawierzchni DW w miejscowości Lisia Góra- odc.620 mb” „Odnowa nawierzchni DW 975 na odcinku Wielka Wieś – Roztoka odc. 190 w km 2+140 do km 3+140” – zleceniodawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
 3. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z klauzulą ośrodka geodezyjno- kartograficzego w skali 1:500 dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zdrochec”
 4. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z klauzulą ośrodka geodezyjno- kartograficzego w skali 1:500 dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Zabawa i Wał Ruda”
 5. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z klauzulą ośrodka geodezyjno- kartograficzego w skali 1:500 dla zadania pn.: " Utworzenie Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej w systemie - zaprojektuj i wybuduj”
 6. Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn.: „Odnowa nawierzchni DW w miejscowości Lisia Góra- odc.620 mb”
 7. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z klauzulą ośrodka geodezyjno- kartograficzego w skali 1:500 dla zadania pn.: "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – odnowa nawierzchni DW975 na terenie Gminy Radłów” Łączna powierzchnia wykonanych map obejmuje teren 56 ha – zleceniodawca JAROAD PROJEKTY DROGOWE Jarosław Dziech 43-502 CZECHOWICE DZIEDZICE, PODKĘPIE 10
 8. Kompleksowa obsługa geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych p.n. : „Odnowa DW 966 na terenie gminy Lipnica Murowana z podziałem na zadania: Zadanie I - usuwanie skutków powodzi na DW 966 odc. 210 km 0+869 - odc. 230 km 0+147, Zadanie II - odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi - DW 966 odc. 230 km 0+147 - odc. 230 km 1+147” – zleceniodawca Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. ul. M.B. Bolesnej 87 34-600 Limanowa
 9. Wykonanie map do celów projektowych dla realizowanego zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Kamionka Wielka w miejscowości Mszalnica” oraz „Odnowa nawierzchni DW 975 na odcinku Wielka Wieś – Roztoka odc. 190 w km 2+140 do km 3+140” – zleceniodawca MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.
 10. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z klauzulą ośrodka geodezyjno- kartograficzego w skali 1:500 dla zadań pn.: "Przebudowa istniejących MOP kat.I w ciągu autostrady A4 na odcinku Wrocław Sośnica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych” w ramach kontraktu pn.” Dostosowanie Autostrady A4 Wrocław – Katowice na odc. Wrocław – Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat”, "Budowa chodnika przy drodze gminnej Bielcza-Biadoliny nr K250028 w Bielczy w km 0+028,00 – 0+798,43” " Budowa chodnika w Iwkowej przy dr. Powiatowej nr 1448K Tymowa- Łososina Dolna w km 5+0,015 -5+961,46 oraz w Porąbce Iwkowskiej w km 8+699 – 9+602” "Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Borzęcin dz. 4344/78 wraz z chodnikiem i odwodnieniem” "Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Łęki dz. 1305/11 ciągi pieszo jezdny z odwodnieniem” „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łęki dz. 1305/20” Łączna powierzchnia wykonanych map obejmuje teren 54,5 ha zleceniodawca SWECO INFRAPROJEKT Sp. z o.o. 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25
 11. Kompleksowa obsługa geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych p.n. : "Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi - odbudowa DW977 w miejscowości Łękawka” "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – odnowa nawierzchni DW975 na terenie Gminy Radłów z podziałem na zadania – zad. 2: km 0+350 – 1+300” „Przebudowa DW 768 na odcinku Górka-Szczurowa-Rudy Rysie” – zleceniodawca STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05- 800 Pruszków